PETERSON USA

PETERSON to wiodący producent urządzeń do rozdrabniania biomasy z największym udziałem w rynku na terenie USA. Głównym obszarem działania firmy jest produkcja:
wiórów, zrębki (płatków drzewnych), kory drzewnej.

Najpopularniejsze aplikacje to:
* Rozdrabnianie pni drzew
* Zanieczyszczonych Karpin
* Drewna odpadowego

Istotne aspekty techniczne to między innymi system zabezpieczający rotor przed uszkodzeniami spowodowanymi dostaniem się materiałów nierozdrabnialnych, inteligentny adaptacyjny system podawania materiału do komory, który pomaga zarządzać procesem rozdrabniania. Wyposażone w jedno z największych sit kratowych w segmencie, w połączeniu z łatwym do zmiany systemem, rozdrabniacze Peterson pomagają maksymalizować wydajność do pożądanego poziomu.

 

Rozdrabniacze wysokoobrotowe

Charakteryzują się wysoką odpornością na zanieczyszczenia w materiale wsadowym. Dedykowane do rozdrabniania materiałów takich jak: * Drewno rozbiórkowe * odpady zielone * karpiny * odpady komunalne * odpady gabarytowe ...

RĘBAKI BĘBNOWE

Charakteryzują się wysoką wydajnością przeznaczone do czystych materiałów wsadowych Dedykowane do produkcji zrębki z materiałów takich jak: * Pnie drzew * Odpady zielone * Wykorzystywane przy produkcji: * bio-paliwa...

RĘBAKI DYSKOWE

Charakteryzują się wysoką wydajnością przeznaczone do czystych materiałów wsadowych Dedykowane do produkcji zrębki z materiałów takich jak: * Pnie drzew * Odpady zielone * Wykorzystywane przy produkcji: * bio-paliwa...

Okorywarki łańcuchowe

Głównym zadaniem urządzeń jest oczyszczenie materiałów wsadowych z kory. Dedykowane do współpracy innymi maszynami do rozdrabniania * Drewno Wykorzystywane przy produkcji wysokiej jakości: * wsadu celulozowego * ozdobnej zrębki.

Agregaty rozsiewające

Urządzenia zostały zaprojektowane do przemysłowego rozsiewania materiałów takich jak: * kompost * kompostu z ziarnem traw * kory * trociny * najpopularniejsze aplikacje to: * obsypywanie ogrodów * obsiewanie skarp * prace utrzymania zieleni miejskich .