Firma HAMMEL Recyclingtechnik GmbH jest firmą zajmującą się rozdrabniaczami i technologią recyklingu. HAMMEL opracowuje wydajne kompletne systemy i specjalne maszyny, aby znaleźć optymalne i najbardziej niezawodne rozwiązanie dla potrzeb klientów.

Firma HAMMEL opracowała i wyprodukowała pierwszy na świecie mobilny zakład przerobu złomu. Dzięki temu kompletnemu zakładowi po raz pierwszy możliwe było przetwarzanie mieszanych materiałów, takich jak karoserie samochodowe, w produkty końcowe z oddzielonych materiałów.

ROZDRABNIACZ WSTĘPNY

Rozdrabniacz wstępny HAMMEL znajduje rozmaite zastosowanie w rozdrabnianiu materiałów takich jak drewno odpadowe, korzenie drzew, odpady zielone, odpady przemysłowe, wielkogabarytowe i komunalne, role papieru, profile aluminiowe, metale lekkie. Solidna i prosta konstrukcja rozdrabniacza HAMMEL stanowi o jego niezawodności. Rozdrabniacz wstępny wyposażony jest w system dwóch wolnoobrotowych wałów. Prędkość obrotowa wałów sięga 43 obr/min. Każdy rozdrabniacz wstępny HAMMEL pracuje na zasadzie innowacyjnego systemu dwuwałowego. Podany materiał jest wciągany i efektywnie rozdrabniany przez zamontowane na wałach rozrywacze i noże. Osiągnięcie podczas rozdrabniania maksymalnego ciśnienia hydraulicznego powoduje automatyczny obrót wałów w przeciwną stronę. Rozmiar produktu końcowego po rozdrobnieniu jest uzależniony od rodzaju materiału i wymagań. Zasadniczo wielkość produktu końcowego wynosi ok. 80-400 mm z możliwością wystąpienia pewnej ilości materiału powyżej tych wielkości.

ROZDRABNIACZ WTÓRNY