Przesiewacze Membranowe Flip-Flow

Przesiewacze Membranowe

Flip-Flow

Przesiewacz typu flip-flow to urządzenie, które sprawdza się w przesiewaniu szczególnie trudnych materiałów – od gipsu i odpadów zielonych po odpady komunalne. Tego rodzaju technologia przesiewania jest często stosowana w procesach wytwarzania kompostu. Cechuje się wysoką odpornością na oklejanie elementów przesiewających przez mokre i lepkie materiały.

Charakterystyczny dla przesiewaczy typu flip-flow jest membranowy ruch pokładów przesiewających wytwarzany przez przeciwne względem siebie ruchy dwóch elementów mocujących sekcji sita wytwarzając w momencie krytycznym wysokie przyspieszenie membran, które silnie rozluźnia przesiewany materiał. Ten efekt bywa nazywany efektem trampoliny. Przesiewacz dedykowany jest do produkcji wysokiej jakości kompostów 0-9 mm oraz podsypek ceglanych pod korty tenisowe.

Formularz kontaktowy

zapytaj o ofertę