RODO

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów

 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Powerstone sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-021), ul. Wrzesińska 16, KRS 0000357157, REGON 301390519, NIP 7773155932,
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy sprzedaży lub usługi serwisowej (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom towarów i usług, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, budowlane, transportowe, serwisowe, księgowe, prawne. Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 5. Posiada Pan/Pani prawa w zakresie danych osobowych:
 6. dostępu do treści – art. 15 RODO,
 7. sprostowania – art. 16 RODO,
 8. usunięcia – art. 17 RODO,
 9. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
 10. przenoszenia – art. 20 RODO,
 11. wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.
 12. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail: biuro@powerstone.pl.
 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w jakim jest to związane z reprezentowanym podmiotem do zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy sprzedaży lub usługi serwisowej.
 14. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.