Systemy Odzysku Wody

& Filtroprasy

Powerstone Flow oferuje kompleksowe rozwiązania technologiczne odzysku wody w obiegach zamkniętych. Tego rodzaju procesy wykorzystywane są w takich gałęziach przemysłu jak produkcja kruszyw, wydobycie węgla kamiennego, produkcja prefabrykatów, ceramika, kamieniarstwo, wydobycie złota, oczyszczalnie ścieków, cukrownie, browary piwowarskie oraz w wielu innych.

Produkty firmy Powerstone Flow cechuje przede wszystkim wysoka jakość. Szeroki wybór gotowych urządzeń dla każdego rodzaju zabudowy – w wersjach stacjonarnych, semi-mobilnych, jak również modułowych pozwala sprostać każdym wymaganiom. Nasze układy wyróżnia wydajność i możliwość oczyszczania od 50m3/h do aż 900m3/h brudnej wody. W swej ofercie posiadamy także prasy filtracyjne o wielkości płyt od 0,4m x 0,4m do aż 2m x 2m.

Idea jaka przyświeca tego rodzaju zastosowaniom to przede wszystkim inteligentne zarządzanie gospodarką wodną w procesach produkcyjnych, bardzo ważną w obecnych czasach ochroną środowiska oraz związaną z tym optymalizacją kosztów zużycia wody. Innymi aspektami są również koszty spowodowane potrzebą przestojów produkcji ze względu na konieczność oczyszczania konwencjonalnych osadników.

Przybliżając skalę odzysku brudnej wody w aplikacjach płukania kruszyw z frakcji odpadowych to  jest to nawet 40% zawartości gliny w materiale wsadowym. Dzięki zastosowaniu oferowanych przez nas układów otwieramy możliwości odzysku materiałów takich jak np.:  kaolin, węgiel, glina, piasek, fosforyt, nawozy mineralne, cement, frakcje pyłowe oraz wiele innych.

Nasze produkty i rozwiązania to w pełni zautomatyzowane układy wyposażone w narzędzia pozwalające wytyczać nowe kierunki w technologii odzysku wody. Dzięki doświadczeniu jakie budowaliśmy przez wiele lat jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

Powerstone jako jedyny dostawca pras w Polsce posiada własne mobilne Laboratorium umożliwiające przeprowadzenie testu w warunkach rzeczywistych u Klienta.

Filtroprasy

Prasy filtracyjne komorowe to najpopularniejsze rozwiązanie w odwadnianiu pulpy.


Systemy sedymentacji

Systemy sedymentacji i uzdatniania wody to złożone układy których zadaniem jest oczyszczanie wody po procesach technologicznych, celem układu jest wytrącenie w możliwie najkrótszym czasie zanieczyszczeń z brudnej wody.

Formularz kontaktowy