AggWash 300

Pierwsza na świecie modułowa stacja szorująca, która integruje ciężkie ścieranie z sortowaniem, lekkim usuwaniem zanieczyszczeń i odzyskiwanie drobnych cząstek na bazie hydrocyklonu w jednym przenośnym podwoziu. AggWash to rozwiązanie do szybkiej instalacji do szerokiego zakresu zastosowań w sektorze kruszyw, recyklingu, rekultywacji i wydobywczym.

Przeznaczony głównie do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ale równie dobrze nadaje się do zastosowań z materiałami pierwotnymi. AggWash jest w stanie wytwarzać cztery gatunki kruszywa i maksymalnie dwa gatunki piasku.

PRZESIEWACZ WSTĘPNY

• Wanna płucząca o dużej pojemności
• Przesiewacz z pełną instalacją na mokro - pokłady z PU lub z sit plecionych
• 14 rur z dyszami natryskowymi
• Zsypy wyłożone gumą
• Pomosty robocze z drabiną dostępu

PŁUCZKA

• Pomosty robocze wokół płuczki
• Drzwi dostępu do kadłuba
• Podwójny bezpośredni układ napędowy dla równomiernego rozdziału momentu obrotowego
• Zsypy wyłożone gumą

PRZESIEWACZ ZA PŁUCZKĄ

• Przesiewacz z częściową instalacją na mokro - pokłady z PU lub z sit plecionych
• 6 rur z dyszami natryskowymi
• Zsypy wyłożone gumą
• Pomosty robocze z drabiną dostępu